KDO SMO - CHI SIAMO

Kotalkarski odsek Športnega društva Polet je nastal leta 1969. Prvi trener openskih kotalkarjev je bil domačin Mario Vitta, ki je k temu športu privabil kar številno skupino mladih kotalkarjev. Po njegovem odhodu leta 1971 je strokovno vodstvo prevzel slovenski strokovnjak Peter Brlec, ki je klub pripeljal do zavidljivih rezultatov. Od leta 1998 vodi tekmovalno skupino Poletovih kotalkarjev Mojmir Kokorovec, ki je tudi sam zrasel v openskem društvu.

Poletovi tekmovalci uspešno nastopajo na vseh uradnih prireditvah zveze F.I.H.P. na pokrajinski, deželni, državni in mednarodni ravni. Udeležujejo se tudi klubskih tekmovanj v Italiji in v tujini, zlasti v Sloveniji. Poletovci so tudi organizatorji mednarodnega Memoriala Pavla Sedmaka, ki poteka že od leta 1981 na openskem kotalkališču, od leta 2008 pa tudi Memoriala Davida Bressana za tekmovalce mladinskih kategorij.

Poletovi tekmovalci so dosegli vrsto prestižnih uspehov. Med “Azzurre” so bili vpoklicani Damjan Kosmač, športna dvojica Jasna Kneipp-Davide Battisti, Davide Profita in seveda oba Poletova svetovna prvaka, Samo Kokorovec in Tanja Romano.

Vsa dejavnost Poletovih kotalkarjev poteka na pokritem kotalkališču na Pikelcu na Opčinah, Repentaborska ulica 33, tel. 0039 040 211758.


La Sezione Pattinaggio della Società sportiva Polet è stata costituita nel 1969. Il primo allenatore dei pattinatori di Opicina è stato Mario Vitta, che allora viveva ad Opicina e che ha raccolto intorno a sé un gruppo abbastanza nutrito di giovani pattinatori. Dopo il suo abbandono nel 1971 la guida tecnica della Società è stata affidata al tecnico sloveno Peter Brlec che ha condotto la Società a livelli e risultati importanti. Dal 1998 la guida tecnica della Società è stata affidata a Mojmir Kokorovec, allenatore cresciuto nelle fila della Società stessa.

Gli agonisti del Polet gareggiano con profitto in tutte le competizioni ufficiali della F.I.H.P. a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. Partecipano anche a vari Trofei in Italia ed all’estero, specie in Slovenia. La Società sportiva Polet organizza anche il Trofeo internazionale intitolato a Pavel Sedmak che si svolge ad Opicina sin dal 1981, dal 2008 anche il Memorial Bressan per le categorie giovanili.

I pattinatori del Polet hanno raggiunto risultati prestigiosi. Tra i convocati in Azzurro  troviamo Damjan Kosmač,  la coppia artistico Jasna Kneipp- Davide Battisti, Davide Profita e i due Campioni del Mondo, Samo Kokorovec e Tanja Romano.

Tutta l’attività della Sezione pattinaggio si svolge sulla pista coperta Pikelc ad Opicina, in via di Monrupino n.33, tel. 0039 040 211758.