Zgodovina društva - Storia della società

Športno društvo Polet z Opčin je bilo ustanovljeno 19.11.1967 in je najprej začelo gojiti žensko in moško odbojko ter namizni tenis. Takoj za tem je nastala tudi košarkarska sekcija, nato še kotalkarska, tako da je leta 1969 društvo štelo že 210 članov. Kaj kmalu se je dejavnost zelo razvila, tako da je bilo pomanjkanje vadbenih prostorov najbolj pereče vprašanje. 1972 so s prostovoljnim delom dogradili ploščo v Prosvetnem domu. 25.05.1975 so na Opčinah odprli nov športni krožek z balinarskim igriščem na Konkonelski ulici in istega leta je bila ustanovljena tudi balinarska sekcija, pozneje pa še šahovska. 29.05.1977: odprtje novega kotalkališča na Pikelcu, ki je društvu in njegovim članom omogočilo osvojitev pomembnih državnih in mednarodnih uspehov. Leta 1991 so ustanovili sekcijo  hokeja na kotalkah, ki se je leta 1996 preusmerila na rolerje. Od same ustanovitve prireja društvo vrsto uspelih športnih prireditev na vseh področjih delovanja.

La Società Sportiva Polet di Opicina è nata il 19/11/1967 per coltivare la pallavolo maschile e femminile ed il tennistavolo. Quasi subito iniziò ad attivarsi anche una sezione di pallacanestro, poi quella di pattinaggio artistico a rotelle, così che nel 1969 la Società contava già 210 soci. Le attività sportive ebbero un rapido sviluppo ed il problema principale di quegli anni era rappresentato dalla mancanza di impianti per gli allenamenti.  Nel 1972 fu inaugurata la pista nella Casa di cultura a Opicina, costruita con il lavoro volontario dei soci. Il 25/5/1975 fu inaugurata la sede di un nuovo circolo bocciofilo in Via Conconello e nello stesso anno fu fondata la sezione bocce, più tardi anche la sezione scacchistica. Il 29/5/1977 fu inaugurata una nuova pista per il pattinaggio in via di Monrupino permettendo alla Società di ottenere prestigiosi risultati in campo nazionale ed internazionale.  Nel 1991 fu istituita la sezione di hockey a rotelle che nel 1996 passò sul pattino in linea.  Sin dalla propria costituzione la Società organizza con successo numerosi eventi nell’ambito di tutte le discipline praticate.